Trafik bilgi işaret levhaları anlamları

Trafik bilgi işaret levhaları anlamları

Genel:
Bilgi işaretleri, yolu kullanıcılarına, yol ve çevresi ile yol güzergâhında bulunan
yerleşme birimleri ve yolculuk sırasında gerekebilecek diğer yardımcı hizmetler
hakkında bilgi aktarırlar.
Bilgi işaretlerini standart bilgi işaretleri ve boyutları değişken standart bilgi
işaretleri olmak üzere iki grupta incelemek gerekir.
STANDART BİLGİ İŞARET LEVHALARI
Bu işaret levhaları, Yaya Geçidi, Okul Geçidi, Önceliği Olan Yön ve Anayol
işaret levhalarında olduğu gibi öncelik belirten işaretler ile ilk yardım, durak,
tamirhane, telefon, otel veya motel, lokanta, çeşme, piknik yeri, kamp yeri, gençlik
kampı gibi hizmetleri bildiren ve genel olarak ebatları 600×600 veya 600×900 mm.
olan işaret levhalarıdır.
Standart bilgi levhaları genel olarak mavi zemin rengi üzerinde oluşturulan
beyaz renkli ikinci bir bölüm üzerine konulan sembollerden oluşur.
Anayol işaret levhası, bir köşesi üzerinde duran kare şeklindedir. Bu işaret
levhasının kenarları siyah olup ortasında etrafı beyaz renkle çevrili sarı bir kare
bulunur.
Anayol Bitimi işaret levhası, Anayol Levhası ile aynı dizayna sahiptir, ancak
karenin sol alt kenarı ile sağ üst kenarı arasında dik bir şerit bulunur.
Önceliği Olan Yön levhası, mavi zeminli dikdörtgen şeklindedir. Yukarı bakan
okun rengi beyaz aşağıya bakan okun rengi ise kırmızıdır.
BOYUTLARI DEĞİŞKEN STANDART BİLGİ LEVHALARI
Boyutları değişken olan standart bilgi levhaları, aslında düzenlenmeleri
standart sisteme bağlı olmakla birlikte, birbirlerinden çok farklı mesajları verebilen,
bu nedenle de ölçüleri sabit olmayan levhalardır. Bu işaret levhalarının boyutları,
yolun genişliğine, proje veya işletme hızına ve verilecek mesaj sayısına bağlı
olarak belirlenen yazı serisi (harf yüksekliği ve genişliği) ile kullanılmaları halinde
figür, sembol ve yol numaralarına ve tüm yazı ve sembollerin levha üzerindeki
yerleştiriliş biçimine bağlı olarak ebatları değişen işaret levhalarıdır.
Boyutları değişken olan standart işaret levhaları;
• Sürücülerin gitmek istedikleri yönün seçimini kavşağa yaklaşırken yeterli
uzaklıktan yapabilmelerini sağlayan Kavşak Öncesi Yön Levhaları, Kaplama
Üstü Yön Levhaları ve Refüj Ortası Yön Levhalarından oluşan ön bilgi
levhalarını,
• Kavşak içinde, yaklaşımda verilen mesajların teyidini sağlayan Kavşak İçi Yön
Levhalarını,
• Verilen tüm mesajların teyidine yarayan ve güzergah üzerindeki yerleşme
merkezlerine olan uzaklıkları gösteren Mesafe Levhalarını,
• Yol üzerinde bulunan İl, İlçe, Belde ve Köy isimlerini,
• Coğrafi bilgileri, yer ve sınır bilgilerini ve Karayolları İdaresine ait diğer levhaları
kapsar.
Boyutları değişken olan standart bilgi işaretlerinde verilecek olan yerleşim
birimi isimlerinin (mesajların), iyi planlanması, Ülke çapında yeknasak bir
uygulama yapılması gerekmektedir.
Bu levhalar üzerinde yer alacak yerleşim birimleri isimlerinde süreklilik
sağlanmalı, levha üzerinde bir kez verilen mesaj, o yere varılıncaya kadar olan
bütün yol boyunca takip eden işaret levhalarında da gösterilmesi gerekir.
İşaret levhası üzerindeki gidilecek yer sayısının, gerek levha ebatlarının çok
büyük olmasını önlemek, gerekse trafik güvenliğinin artırılması amacıyla sınırlı
olması gerekir. Bu bakımdan, Kavşak Öncesi Yön Levhaları ile Kaplama Üstü
Yön Levhalarında en fazla beş mesaja yer verilebilir. Ancak, aynı güzergah
üzerinde üçten fazla mesaja yer verilmemelidir. Bunun anlamı, sürücülerin
seçecekleri rota hakkında genel bir fikir edinmelerini sağlayacak bir yol haritası
bulundurmaları demektir.
Benzer yerler ve benzer durumlara ait işaret levhalarının tutarlı bir biçimde
düzenlenmesi gerekir. İşaret levhasının dizaynı, benzer koşullar için hep aynı
şekile sahip olmalıdır.
Bütün işaret levhalarının standart ya da özel projelere ( çizimlere ) göre imal
edilmiş olması gerekir.
Karayollarının bakım ağına dahil yollar üzerinde kullanılan yön ve mesafe
levhalarında verilen mesajlarda, genel olarak yalnız il ve ilçe isimlerine yer
verilir. Ancak; turistik öneme haiz yerler (Nemrut Dağı, Truva, Pamukkale, vb.
gibi) ile şehir geçişlerinde semt isimleri, havaalanları (havalimanları),
limanlar ve sanayi bölgeleri de belirtilebilir.
Belediyelerin sorumluluğu altındaki yollarda ise yukarıda verilen
mesajlara ilave olarak hükümet binaları, istasyon, stadyum, yüzme havuzu,
fuar yerleri ve banliyöler de verilebilir.
Yön levhaları üzerinde verilen mesajlar için Kavşak Öncesi Yön Levhalarına,
mesafe levhalarında verilen mesajlar için Mesafe Levhalarına bakınız.
Girişi Olmayan Yol Kavşağı
Girişi Olmayan Yol Kavşağ
Kavşak içi Yön Levhası (Havaalanı)
Türkiye hız sınırları levhası

Girişi Olmayan

 

Yol Kavşağı

Girişi Olmayan

 

Yol Kavşağı

Kavşak içi Yön Levhası

 

(Havaalanı)

Meskün Mahal (İlçe Merkezi) Levhası
Meskün Mahal (Köy) Levhası
Coğrafi Bilgi (Köprü-Nehir) Levhası
Meskün Mahal (İlçe Merkezi) Levhası
Meskün Mahal (Köy) Levhası

Mesafe Levhası

Coğrafi Bilgi (Köprü-Nehir) Levhası
Çeşme
Motorlu Taşıt Yolu Sonu
Durak
Çeşme
Motorlu Taşıt Yolu Sonu
Durak
İlk Yardım
Piknik Yeri
Yürüyüş Başlangıcı
Anayol Bitimi
Piknik Yeri
Yürüyüş Başlangıcı
Anayol Bitimi
Jandarma
Kavşak İçi Yön Levhası
Kavşak İçi Yön Levhası (Turistik Mahal)
İl Sınır Levhası
Kavşak İçi Yön Levhası

Kavşak İçi Yön Levhası (Turistik

Mahal)

İl Sınır Levhası

Meskün Mahal Sonu İşaret Levhası

(İlçe Merkezi)

Mekün Mahal Sonu İşaret Levhası (Köy)
Meskün Mahal ve Kavşak Çıkışı Mesafe Levhası
Önceliği Olan Yol

Mekün Mahal Sonu İşaret Levhası

(Köy)

İleri Çıkmaz Yol

 

Meskün Mahal ve Kavşak Çıkışı Mesafe

Levhası

Önceliği Olan Yol
Anayol
Motorlu Taşıt Yolu Başlangıcı
Çayhane veya Kafeterya
Anayol
Motorlu Taşıt Yolu Başlangıcı

Lokanta

 

Çayhane veya Kafeterya
Kavşak Öncesi yön Levhası
İlerideki Kavşakta Sola Dönüş Yasağını Gösteren Yön Levhası
Kavşak Öncesi Şerit Seçim Levhası
Girişi Olmayan
Kavşak Öncesi yön Levhası

İlerideki Kavşakta Sola Dönüş Yasağını

Gösteren Yön Levhası

Kavşak Öncesi Şerit Seçim Levhası

Girişi Olmayan

 

Yol Kavşağı

Coğrafi Bilgi (Dağ) Levhası
Hastane
Tamirhane
Coğrafi Bilgi (Dağ) Levhası
Okul Geçidi
Hastane
Tamirhane
Telefon
Akaryakıt İstasyonu
Kamp Yeri
Karavanlı Kamp Yeri
Telefon
Akaryakıt İstasyonu
Kamp Yeri
Karavanlı Kamp Yeri
Yangın Tehlikesi
Bölünmüş Yol Öncesi Yön Levhası
Yüzme Yeri
Yüzülmez
Yangın Tehlikesi
Bölünmüş Yol Öncesi Yön Levhası
Yüzme Yeri
Yüzülmez
Kavşak İçi Yön Levhası (Kamp Yeri)
Coğrafi Bilgi (Dağ Geçidi) Levhası
Yaya Geçiti
Meskün Mahal (İl Merkezi) Levhası

Kavşak İçi Yön Levhası (Kamp Yeri)

Coğrafi Bilgi (Dağ Geçidi) Levhası
Yaya Geçiti
Meskün Mahal (İl Merkezi) Levhası
Coğrafi Bilgi (Göl) Levhası
Şerit Kullanımı Levhası (Başüstü)
Karavanlı ve Çadırlı Kamp Yeri
Coğrafi Bilgi (Göl) Levhası
Şerit Kullanımı Levhası (Başüstü)

Meskün Mahal Sonu İşaret Levhası (İl Merkezi)

 

Karavanlı ve Çadırlı Kamp Yeri
Şerit Kullanımı Levhası (Tırmanma)
Şerit Kullanımı Levhası (Tırmanma)
İleri sağa mecburi yön
Polis
Alt Geçit
Tek Yönlü Yol Levhası
Türkiye Devlet Sınırı Levhası
Tek Yönlü Yol Levhası
Türkiye Devlet Sınırı Levhası
Şerit düzenleme levhası
Tünel
Radyo Park yeri Turizm danışma Tehlikeli madde taşıyan taşıtlar izleyecekleri mecburi yön
Yol yapım bakım ve onarımda kullanılan şerit düzenleme levhası Far paneli Karayolları teşkilatına ait bilgi levhaları
Girişi Olmayan Yol Kavşağı
Girişi Olmayan Yol Kavşağ
Kavşak içi Yön Levhası (Havaalanı)
Türkiye hız sınırları levhası

Girişi Olmayan

 

Yol Kavşağı

Girişi Olmayan

 

Yol Kavşağı

Kavşak içi Yön Levhası

 

(Havaalanı)

Meskün Mahal (İlçe Merkezi) Levhası
Meskün Mahal (Köy) Levhası
Coğrafi Bilgi (Köprü-Nehir) Levhası
Meskün Mahal (İlçe Merkezi) Levhası
Meskün Mahal (Köy) Levhası

Mesafe Levhası

Coğrafi Bilgi (Köprü-Nehir) Levhası
Çeşme
Motorlu Taşıt Yolu Sonu
Durak
Çeşme
Motorlu Taşıt Yolu Sonu
Durak
İlk Yardım
Piknik Yeri
Yürüyüş Başlangıcı
Anayol Bitimi
Piknik Yeri
Yürüyüş Başlangıcı
Anayol Bitimi
Jandarma
Kavşak İçi Yön Levhası
Kavşak İçi Yön Levhası (Turistik Mahal)
İl Sınır Levhası
Kavşak İçi Yön Levhası

Kavşak İçi Yön Levhası (Turistik

Mahal)

İl Sınır Levhası

Meskün Mahal Sonu İşaret Levhası

(İlçe Merkezi)

Mekün Mahal Sonu İşaret Levhası (Köy)
Meskün Mahal ve Kavşak Çıkışı Mesafe Levhası
Önceliği Olan Yol

Mekün Mahal Sonu İşaret Levhası

(Köy)

İleri Çıkmaz Yol

 

Meskün Mahal ve Kavşak Çıkışı Mesafe

Levhası

Önceliği Olan Yol
Anayol
Motorlu Taşıt Yolu Başlangıcı
Çayhane veya Kafeterya
Anayol
Motorlu Taşıt Yolu Başlangıcı

Lokanta

 

Çayhane veya Kafeterya
Kavşak Öncesi yön Levhası
İlerideki Kavşakta Sola Dönüş Yasağını Gösteren Yön Levhası
Kavşak Öncesi Şerit Seçim Levhası
Girişi Olmayan
Kavşak Öncesi yön Levhası

İlerideki Kavşakta Sola Dönüş Yasağını

Gösteren Yön Levhası

Kavşak Öncesi Şerit Seçim Levhası

Girişi Olmayan

 

Yol Kavşağı

Coğrafi Bilgi (Dağ) Levhası
Hastane
Tamirhane
Coğrafi Bilgi (Dağ) Levhası
Okul Geçidi
Hastane
Tamirhane
Telefon
Akaryakıt İstasyonu
Kamp Yeri
Karavanlı Kamp Yeri
Telefon
Akaryakıt İstasyonu
Kamp Yeri
Karavanlı Kamp Yeri
Yangın Tehlikesi
Bölünmüş Yol Öncesi Yön Levhası
Yüzme Yeri
Yüzülmez
Yangın Tehlikesi
Bölünmüş Yol Öncesi Yön Levhası
Yüzme Yeri
Yüzülmez
Kavşak İçi Yön Levhası (Kamp Yeri)
Coğrafi Bilgi (Dağ Geçidi) Levhası
Yaya Geçiti
Meskün Mahal (İl Merkezi) Levhası

Kavşak İçi Yön Levhası (Kamp Yeri)

Coğrafi Bilgi (Dağ Geçidi) Levhası
Yaya Geçiti
Meskün Mahal (İl Merkezi) Levhası
Coğrafi Bilgi (Göl) Levhası
Şerit Kullanımı Levhası (Başüstü)
Karavanlı ve Çadırlı Kamp Yeri
Coğrafi Bilgi (Göl) Levhası
Şerit Kullanımı Levhası (Başüstü)

Meskün Mahal Sonu İşaret Levhası (İl Merkezi)

 

Karavanlı ve Çadırlı Kamp Yeri
Şerit Kullanımı Levhası (Tırmanma)
Şerit Kullanımı Levhası (Tırmanma)
İleri sağa mecburi yön
Polis
Alt Geçit
Tek Yönlü Yol Levhası
Türkiye Devlet Sınırı Levhası
Tek Yönlü Yol Levhası
Türkiye Devlet Sınırı Levhası
Şerit düzenleme levhası
Tünel
Radyo Park yeri Turizm danışma Tehlikeli madde taşıyan taşıtlar izleyecekleri mecburi yön
Yol yapım bakım ve onarımda kullanılan şerit düzenleme levhası Far paneli Karayolları teşkilatına ait bilgi levhaları
Girişi Olmayan Yol Kavşağı
Girişi Olmayan Yol Kavşağ
Kavşak içi Yön Levhası (Havaalanı)
Türkiye hız sınırları levhası

Girişi Olmayan

 

Yol Kavşağı

Girişi Olmayan

 

Yol Kavşağı

Kavşak içi Yön Levhası

 

(Havaalanı)

Meskün Mahal (İlçe Merkezi) Levhası
Meskün Mahal (Köy) Levhası
Coğrafi Bilgi (Köprü-Nehir) Levhası
Meskün Mahal (İlçe Merkezi) Levhası
Meskün Mahal (Köy) Levhası

Mesafe Levhası

Coğrafi Bilgi (Köprü-Nehir) Levhası
Çeşme
Motorlu Taşıt Yolu Sonu
Durak
Çeşme
Motorlu Taşıt Yolu Sonu
Durak
İlk Yardım
Piknik Yeri
Yürüyüş Başlangıcı
Anayol Bitimi
Piknik Yeri
Yürüyüş Başlangıcı
Anayol Bitimi
Jandarma
Kavşak İçi Yön Levhası
Kavşak İçi Yön Levhası (Turistik Mahal)
İl Sınır Levhası
Kavşak İçi Yön Levhası

Kavşak İçi Yön Levhası (Turistik

Mahal)

İl Sınır Levhası

Meskün Mahal Sonu İşaret Levhası

(İlçe Merkezi)

Mekün Mahal Sonu İşaret Levhası (Köy)
Meskün Mahal ve Kavşak Çıkışı Mesafe Levhası
Önceliği Olan Yol

Mekün Mahal Sonu İşaret Levhası

(Köy)

İleri Çıkmaz Yol

 

Meskün Mahal ve Kavşak Çıkışı Mesafe

Levhası

Önceliği Olan Yol
Anayol
Motorlu Taşıt Yolu Başlangıcı
Çayhane veya Kafeterya
Anayol
Motorlu Taşıt Yolu Başlangıcı

Lokanta

 

Çayhane veya Kafeterya
Kavşak Öncesi yön Levhası
İlerideki Kavşakta Sola Dönüş Yasağını Gösteren Yön Levhası
Kavşak Öncesi Şerit Seçim Levhası
Girişi Olmayan
Kavşak Öncesi yön Levhası

İlerideki Kavşakta Sola Dönüş Yasağını

Gösteren Yön Levhası

Kavşak Öncesi Şerit Seçim Levhası

Girişi Olmayan

 

Yol Kavşağı

Coğrafi Bilgi (Dağ) Levhası
Hastane
Tamirhane
Coğrafi Bilgi (Dağ) Levhası
Okul Geçidi
Hastane
Tamirhane
Telefon
Akaryakıt İstasyonu
Kamp Yeri
Karavanlı Kamp Yeri
Telefon
Akaryakıt İstasyonu
Kamp Yeri
Karavanlı Kamp Yeri
Yangın Tehlikesi
Bölünmüş Yol Öncesi Yön Levhası
Yüzme Yeri
Yüzülmez
Yangın Tehlikesi
Bölünmüş Yol Öncesi Yön Levhası
Yüzme Yeri
Yüzülmez
Kavşak İçi Yön Levhası (Kamp Yeri)
Coğrafi Bilgi (Dağ Geçidi) Levhası
Yaya Geçiti
Meskün Mahal (İl Merkezi) Levhası

Kavşak İçi Yön Levhası (Kamp Yeri)

Coğrafi Bilgi (Dağ Geçidi) Levhası
Yaya Geçiti
Meskün Mahal (İl Merkezi) Levhası
Coğrafi Bilgi (Göl) Levhası
Şerit Kullanımı Levhası (Başüstü)
Karavanlı ve Çadırlı Kamp Yeri
Coğrafi Bilgi (Göl) Levhası
Şerit Kullanımı Levhası (Başüstü)

Meskün Mahal Sonu İşaret Levhası (İl Merkezi)

 

Karavanlı ve Çadırlı Kamp Yeri
Şerit Kullanımı Levhası (Tırmanma)
Şerit Kullanımı Levhası (Tırmanma)
İleri sağa mecburi yön
Polis
Alt Geçit
Tek Yönlü Yol Levhası
Türkiye Devlet Sınırı Levhası
Tek Yönlü Yol Levhası
Türkiye Devlet Sınırı Levhası
Şerit düzenleme levhası
Tünel
Radyo Park yeri Turizm danışma Tehlikeli madde taşıyan taşıtlar izleyecekleri mecburi yön
Yol yapım bakım ve onarımda kullanılan şerit düzenleme levhası Far paneli Karayolları teşkilatına ait bilgi levhaları

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.direksiyonegitimi.net/wp-content/uploads/2019/11/Untitled-2.jpg);background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 650px;}
WhatsApp WhatsApp'tan Yaz !